Suslėgto oro sistemų revizijų rezultatai parodo taupymo galimybes

Greitai augančios energijos kainos ir akivaizdi sparčios klimato kaitos grėsmė daro didelį spaudimą pramonės verslo sektoriui. Šiuo metu, vienintelis tikrai efektyvus šių problemų sprendimas yra energijos naudojimo efektyvumo didinimas. Tai yra ta sritis, kurioje moderni suslėgto oro technologija gali atlikti svarbų vaidmenį. Pavyzdžiui, išsami suslėgto oro sistemos revizija yra itin ekonomiškas būdas esamose suslėgto oro sistemose rasti sritis, kuriose galima sutaupyti.

Suspausto oro išėjimo linijų analizė
Naudojantis moderniais duomenų registravimo prietaisais (paveikslas) paprasta atlikti suslėgto oro sistemų revizijas, kurios suteikia neįkainojamą informaciją apie suslėgto oro sistemos efektyvumą ir optimizavimo galimybes

Tyrimai1 parodė, jog suslėgto oro sistemos Europoje vidutiniškai sunaudotų 33 procentais - o kai kuriais atvejais 71 procentu - mažiau energijos pritaikius atitinkamas optimizavimo priemones. Energijos sąnaudos sudaro didžiąją suslėgto oro sistemų eksploatacijos išlaidų dalį.

Norint efektyviai optimizuoti sistemą, būtina atlikti išsamią suslėgto oro sistemos analizę. Modernius kompiuterinius procesus, pavyzdžiui, Kaeser ADA (Air Demand Analysis - Oro pareikalavimo analizė) technologiją, yra paprasta realizuoti ir juos naudojant gauti įspūdingų rezultatų. Duomenų registravimo prietaisais galima stebėti suslėgto oro sistemos veikimą nesikišant į oro paskirstymo tinklą, o matuojant oro srautą galima apskaičiuoti oro sąnaudas. Naudojantis šiais duomenimis galima nustatyti atskirų kompresorių efektyvumą ir nustatyti visos sistemos „silpnus taškus“. Visi reikalingi duomenys surenkami naudojantis duomenų registravimo prietaisais ir perduodami į kompiuterį, kuriame sukuriamas specifinis sistemos oro sąnaudų profilis. Profilyje parodomi pareikalavimo svyravimai, darbas tuščiąja eiga, kompresoriaus veikimo / prastovos trukmė, taip pat kiekvieno atskiro kompresoriaus galios paskirstymas suslėgto oro pareikalavimo atžvilgiu. Tuomet oro pareikalavimo analizės duomenys vertinami specializuota kompiuterine programa (Kaeser energijos taupymo sistema arba, trumpai tariant, KESS – „Energy Saving System“), kuria randamas geriausias visos sistemos sprendimas. Be to, su KESS galima sumodeliuoti įvairias alternatyvias sistemas ir palyginti jas su esama suslėgto oro sistema. Šis palyginimas ir amortizacijos periodo skaičiavimai parodo, kokių modernizavimo priemonių reikia imtis, pvz., realizuoti naują konfigūraciją, pakeisti kelis / visus kompresorius ir / arba suslėgto oro apdorojimo komponentus.

Taip pat rekomenduojama naudoti modernią suslėgto oro valdymo sistemą, pavyzdžiui, „Sigma Air Manager“ (SAM), kad užtikrintumėte ilgalaikį suslėgto oro sistemos efektyvumą ir iki absoliutaus minimumo sumažintumėte šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Jungiantis modernaus pramoninio kompiuterio ir išbandytos internetinės technologijos galimybes, „Sigma Air Manager“ (SAM) yra universalus pagrindinis valdiklis ir žiniatinklio serveris, kuris užtikrina itin tikslų kompresorių ir susijusių suslėgto oro sistemos komponentų valdymą. Platinama, kaip SAM priedas, „Sigma Air Control plus“ yra ilgalaikės analizės priemonė, kurią galima naudoti be jokios papildomos specialios programinės įrangos bet kuriame kompiuteryje, kuriame įdiegta standartinė naršyklė ir prijungta interneto prieiga. Šioje priemonėje gali būti rodoma ir įvairiais aspektais vertinama praėjusio ne didesnio, nei vienerių metų, laikotarpio apkrautos ir neapkrautos sistemos būsena, sistemos slėgis, galios sąnaudos ir kompresoriaus darbo ciklai. Tai naudotojui leidžia nuolat atidžiai stebėti suslėgto oro išlaidas ir oro sistemos veikimą.


1: Skaitykite Seitz, Anja: Ergebnisanalyse der von KAESER KOMPRESSOREN durchgeführten Air-Audits für die Kampagne Druckluft-effizient. Diplomarbeit Fachhochschule Coburg, Fachbereich Maschinenbau (2004)

11. 06. 08 , Spausdinkite nemokamai pateikę tapatybės įrodymą

Straipsnio atsisiuntimai
Suspausto oro išėjimo linijų analizė

Naudojantis moderniais duomenų registravimo prietaisais (paveikslas) paprasta atlikti suslėgto oro sistemų revizijas, kurios suteikia neįkainojamą informaciją apie suslėgto oro sistemos efektyvumą ir optimizavimo galimybes

Atsisiųsti paveikslėlį 1 (JPG, 1.61 MB)