Teisinės duomenų apsaugos nuorodos duomenis naudojant rinkodaros tikslais

Jūsų asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome rinkodaros tikslais.

Atsakingas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 (7) str. yra

UAB Rytvita

Žemdirbių g. 5,
LT-70171 Vilkaviškis
Tel.: +370 342 52365
El. p.: kaeser@kaeser.lt.

Jūsų asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome norėdami Jums paštu ir (arba) elektronine forma išsiųsti naujienlaiškius, kvietimus ar su prekyba susijusią informaciją bei paskambinti ir susitarti dėl susitikimo. Jei vieno iš šių būdų nepageidautumėte, prašome mus apie tai informuoti el. paštu adresu kaeser@kaeser.lt.

Rinkodaros tikslais naudojame tik toliau pateiktus duomenis: pavardę, vardą, įmonės pavadinimą, funkcijas, įmonės adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį bei informaciją, kokiu būdu galime su Jumis susisiekti.

„KAESER“ įmonės viduje Jūsų duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 (9) str. naudojame pardavimų, aptarnavimo ir rinkodaros skyriuose. Gali būti, kad Jūsų užklausas perduosime mūsų įgaliotosioms įmonėms (pvz. prekybos partneriams), padedančioms mums tvarkyti Jūsų užsakymą. Jūsų asmens duomenys neperduodami kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys ne ES šalims (trečiosioms šalims) arba tarptautinėms organizacijoms pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 44 str. gali būti perduodami tik Jums paprašius, pvz., laukiant pasiūlymo iš užsienyje veikiančio filialo. Jei asmens duomenis reiktų perduoti trečiosioms šalims, esančioms ne ES, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 44 str., KAESER KOMPRESSOREN SE ir su ja susijusios Vokietijos įmonės užtikrina, kad bus laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 45 ir tolesnių straipsnių nuostatų .

Teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų duomenų pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. yra Jūsų duotas sutikimas arba rinkodaros dokumentuose anksčiau iš Jūsų, kaip kliento, gautas sutikimas. Remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 str. galite bet kada paprieštarauti Jūsų duomenų naudojimui rinkodaros tikslams, apie tai informavę el. paštu adresu kaeser@kaeser.lt.

Jei dėl sutartinių įsipareigojimų ar teisės aktų būtume priversti Jūsų duomenis laikyti ilgiau, jų nenaudosime rinkodaros tikslais.

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 ir tolesnius straipsnius turite teisę gauti informaciją, ją ištaisyti, ištrinti arba riboti savo duomenis. Dėl to kreipkitės tokiu adresu:

UAB Rytvita

Žemdirbių g. 5,
LT-70171 Vilkaviškis
Tel.: +370 342 52365
El. p.: kaeser@kaeser.lt.

Skundą galite pateikti duomenų apsaugos įstaigai:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
El. paštas: ada@ada.lt