Nuosėdų bakas Manchingo nuotėkų valymo įrenginių sistemoje.
Deguonies tiekimo orpūtės aeraciniams bakams

Lankstus ir našus oro tiekimas pagal poreikį!

Komunalinių nuotėkų vandens valymo sistema Manchinge

Senas oro suspaudimo įrenginys komunalinių nuotėkų vandens valymo sistemoje pakeistas nauja įranga, padedančia taupyti elektros energiją bei pasižyminčia dideliu atsparumu trumpalaikiams slėgio svyravimams. 
Suspaustas oras tiekiamas dar patikimiau ir tik tiek ir tada, kai jo reikia.

Užduoties nustatymas

Komunalinių nuotėkų vandens valymo sistemoje (41 000 populiacijos ekvivalentų galingumo) reikia pakeisti seną oro suspaudimo įrangą. 

Įsigyjant naują įrangą svarbiausia buvo energijos taupymas, didesnis atsparumas trumpalaikiams slėgio svyravimams ir patogesnis valdymas, kuris leistų efektyviau kontroliuoti suspausto oro tiekimą pagal poreikį.
Suspaustas oras turėjo būti generuojamas centriniame įrenginyje ir į atitinkamas zonas paskirstomas per bendrą vamzdyną.

Sprendimas:

Pirmasis KAESER projekto inžinierių veiksmas buvo įvertinti esamus eksploatacinius įrenginių duomenis. Tai leido apskaičiuoti reikalingą vardinį tūrio srautą ir darbinį slėgį. Rezultatai parodė, kad veiksmingiausią valdymą ir energijos sąnaudų taupymą galima pasiekti paskirstant apkrovas per kelis įrenginius pagal jų galingumą ir pavarų tipą.

Prie 560 mbar slėgių skirtumo tiekiamas oro srautas sudarė nuo 280 iki 3150 m³/h, tiekimo santykis buvo didesnis nei 1:11. Buvo sumontuoti du DB 236C-OFC tipo rotaciniai stūmokliniai ventiliatoriai (su dažnio keitikliu) ir du DB 236C-STC (trikampio-žvaigždės principo starteriu). Atskirus įrenginius sistemoje pagal poreikį ir našumą valdyti buvo įdiegta SIGMA AIR MANAGER (SAM) tipo kompresorių valdymo sistema. SAM valdymo sistemos programinė įranga yra specialiai pritaikyta žemo spaudimo kompresorių eigai kontroliuoti.
Valdymo sistema reguliuoja spaudimą per jungtį su procesų valdymo sistema.

Sena suspausto oro sistema pakeista į „Kaeser“ suspausto oro pastotę Manchingo valymo įrenginiuose.
Rezultatas.

Kaip teigia nuotėkų valymo įrenginių specialistai, renovaciniai darbai buvo ypač naudingi, siekiant suderinti suspausto oro tiekimo iš vieno šaltinio procesus. 

Tai ne tik sumažino darbinių ir ryšio sąsajų skaičių, bet ir supaprastino prietaisų ir valdymo sistemas. Taip pat padidėjo prieinamumas prie sistemos aptarnaujant darbinius incidentus.

Naujoji rotacinių orpūčių pastotė iš „Kaeser Kompressoren“ Manchingo nuotėkų valymo įrenginių sistemoje.