Nuotėkų valymo įrenginių sistema Kitzingene, skirta 85 000 populiacijos ekvivalentų.
Komunalinių nuotėkų vandens valymo sistema Kitzingene

Sumažinkite energijos sąnaudas ir padidinkite oro kiekį!

Deguonies tiekimo orpūtės aeraciniams bakams

Energijos sąnaudos sumažėja daugiau nei 20 procentų! Tai įmanoma modernizuojant seną oro tiekimo įrangą, ją atnaujinant „Kaeser Kompressoren“ naująja ventiliacijos pastote.

Užduoties nustatymas

Po maždaug 14 eksploatavimo metų komunalinių nuotėkų vandens valdymo sistemoje, aptarnaujančioje 85 000 populiacijos ekvivalentų, buvo modernizuota centrinė ventiliacijos pastotė. Keturi seni reguliuojamo dažnio rotaciniai stūmokliniai ventiliatoriai generavo suspaustą orą, kuris buvo į atskiras zonas paskirstomas reguliatoriais. Pagal naująją suspausto oro tiekimo koncepciją buvo siekiama sumažinti energijos sąnaudas ir pagerinti suspausto oro gamybos įrangos veikimą bei padidinti įrenginių atsparumą trumpalaikiams slėgio sistemoje svyravimams. Pusė visų kaskadų turėjo būti vėdinamos su pertraukomis. Be to, buvo numatyta, kad naujieji kompresoriai turi atitikti ISO 1217, C ir E priedų veikimo charakteristikas su visais savo darbiniais komponentais.

Sprendimas:

Atlikus išsamią oro poreikio pagal laiką ir darbinio slėgio analizę bei remiantis ilgamete suspausto oro technologijų srities praktika buvo priimtas sprendimas, kuris leistų kiekvieną sistemos elementą valdyti su minimaliais įrangos keitimais ir suspausto oro nuostoliais: Įrengtos dvi EB 380S-SFC sraigtinės orpūtės (po 55 kW, su reguliuojamu veikimo dažniu), viena EB 380S-STC sraigtinė orpūtė (37kW, su trikampio-žvaigždės tipo valdymu) ir viena rotacinė stūmoklinė orpūtė BB 89C-STC (11 kW, su trikampio-žvaigždės principo starteriu).
Tai leido pasiekti nuo 315 iki 5515 Nm³/h (maždaug 1:17 santykio) suspausto oro generavimo diapazoną. SIGMA AIR MANAGER valdymo sistema leido patogiai integruoti esamus įrenginius ir užtikrinti tikslų suspausto oro tiekimą pagal įrenginių pajėgumą ir poreikį. Valdymo sistema taip pat užtikrino pakankamą atsarginių įrenginių galingumą tam atvejui, jei kuris nors įrenginys sugestų arba būtų reikalinga atlikti jo priežiūrą. SIGMA A MANAGER su procesų valdymo sistema ryšį palaiko per duomenų magistralę, keičiasi darbiniais ir būsenos duomenimis bei vykdo slėgio kontrolę.

Aukštesnio lygio įrangos valdymas su „Kaeser Kompressoren“ sistema „Sigma Air Manager“
Rezultatas.

Vertinant kelerių pastarųjų metų atskiros eksploatacinių duomenų laikotarpius, buvo patvirtinta, kad elektros sąnaudos sumažėjo net 23 procentais, tai gerokai pranoko lūkesčius.
Kompresorių pastotė, kuri variklio patalpoje buvo vėdinama aplinkos oru, visai nepajuto 2015 metais Vokietijoje užfiksuotos rekordinės 40 °C temperatūros poveikio, nes KAESER sraigtinės orpūtės yra skirtos iki 45 °C aplinkos temperatūrai.
Jei prireiktų optimizuoti mechaninę dalį, įrenginių valdymo, elektronikos, veikimo režimų ar ryšių elementus kompresoriuose, galima kreiptis į paskirtą atsakingąjį asmenį, kuris galės greitai nustatyti reikalingus pokyčius. Tai yra idealus KAESER Service techninės priežiūros centro sprendimas.

„Kaeser Kompressoren“ suspausto oro stotis nuotėkų valymo įrenginių sistemoje Kitzingene.