Liuneburgo valymo įrenginio nusodintuvas.
Liuneburgo valymo įrenginys

Nuotekų paruošimo sraigtinė orapūtė

Peržiūrėti įrašą
Nuotekų paruošimo sraigtinė orapūtė

Energiškai efektyvus nuotekų paruošimas tampa vis svarbesnis. Be to, valymo įrenginys Liuneburge taip pat yra sprendimas, kuris keičiantis orui stabiliai generuoja orą. Be to, jį galima elegantiškai valdyti. Su „Kaeser Kompressoren“ sraigtine orapūte buvo ne tik gerokai sutaupyta energijos išlaidų, bet ir pasiekta norimų rezultatų.

Žemutinės Saksonijos Hanzos miesto Liuneburgo valymo įrenginys numatytas 325 000 ekvivalentiniam gyventojų skaičiui. Jame yra daugiau nusodintuvų ir jis membranine reguliavimo sklende paskirsto biologiniam nuotekų paruošimui reikalingą orą iki 7 m gylio talpykloms.

Iki šiol buvo įrengti keturi klasikiniai 200 kW galios turbininiai kompresoriai, skirti aeravimo suslėgtajam orui generuoti. Žinoma, naudotojas ieškojo sprendimo, kaip valdyti oro generavimą be papildomos pagalbos, dinamiškiau ir platesniu diapazonu bei, neatsižvelgiant į ekstremalias oro sąlygas, užtikrinti pastovesnį oro patekimą.
Kadangi tiek kompresorių sugeneruotas oro masės srautas, tiek naudojamoji galia fiksuojami naudojant matavimo technologijas bei dokumentuojami, naudojai įrengtos sraigtinės orapūtės efektyvumu įsitikins jau netrukus.

Sraigtinė orapūtė dera su turbininiais kompresoriais

Buvo atliktas valymo įrenginio Liuneburge sraigtinės orapūtės maksimalaus panaudojimo bandymas vienerių metų trukmės bandomuoju režimu. Kadangi viršesnioji valdymo technika buvo pritaikyta turbininiams kompresoriams valdyti kreipiamųjų menčių reguliatoriumi, siekiant valdyti sraigtinę orapūtę nurodytu sūkių skaičiumi, reikėjo pritaikyti programinę įrangą. Orapūtė palaiko ryšį su valdymo technika per „Profibus DP“; pasirinktinai galima naudoti „Modbus“ TCP / RTU, „Profinet IO“, „DeviceNet“, „EtherNet“/IP arba įprastą laidų jungtį, taip pat galimybę reguliuoti slėgį arba, kaip Liuneburgo atveju, valdyti sūkių skaičių. Jei orapūtė pasiekia tam tikras sūkių skaičiaus ribas, norint išvengti neveiksmingų persidengimų, įjungiamas arba išjungiamas turbininis kompresorius.

Dėl nustatomų rampos laikų, padidinus arba sumažinus sraigtinės orapūtės sūkių skaičių, nepasiekiamos turbininiam kompresoriui nepalankios slėgio ribos. Galia tiesiogiai palyginama dėl fakto, kad orapūtė tiksliai pakeičia ligšiolinį turbininio kompresoriaus eksploatavimą su 4000–9000 m³/h, naudojant kone 24 valandas, iš jų 12 valandų individualiu režimu.

Liuneburgo valymo įrenginys.
Liuneburgo valymo įrenginio aeravimo talpykla
Sutaupoma iki 15 procentų energijos

Iš pradžių pirmenybė buvo teikiama ne energijos sutaupymui, o iššūkiui, kaip tiksliau ir pastoviau įterpti oro. Šis tikslas buvo pasiektas dėl iš esmės dinamiškesnės reguliavimo procedūros ir fakto, kad nardinamuose kompresoriuose sugeneruotas tūrinis srautas gerokai mažiau svyruoja keičiantis įsiurbimo slėgiui ir temperatūrai.

Dabar, anot elektros specialisto, net ir esant ekstremalioms oro sąlygoms buvo galima tiksliai išlaikyti norimas proceso vertes. Netrukus buvo galima pastebėti gerokai mažesnę slėgio svyravimų įtaką mechanizmo reguliavimo procesui, todėl tapo paprasčiau ir valdyti. Be to, dėl vykstančių oro masės srauto ir galios matavimų buvo galima nustatyti, kad buvo ne tik pagerintas procesų valdymas, bet ir sutaupyta gerokai daugiau energijos.

Kartu su turbininiais kompresoriais veikianti sraigtinė orapūtė bendrojoje imamojoje galioje energiškai išsiskyrė tuo, kad per metus galima sutaupyti 250 000 kWh. Tai, atsižvelgiant į bendrąjį metų poreikį, atitinka maždaug 10–15 procentų. Tai pirmiausia tiksliai atitinka prognozuotą energijos sutaupymą, nes dėl naudingo tūrinio srauto ir sraigtinės orapūtės bendrosios imamosios galios duomenų mažų tolerancijų, nurodytų ISO 1217 E priede, ribų ją galima apkrauti pagal atliktus techninius matavimus.

Sraigtinė orapūtė Liuneburgo valymo įrenginyje.
„Kaeser Kompressoren“ sraigtinė orapūtė, kurios maksimalus tūrinis srautas yra 160 m³/min., o maksimalus skirtuminis slėgis – 1100 mbar.
Individualu ir veiksminga

Ar dabar geriausias sprendimas yra sraigtinė orapūtė, ar turbininis kompresorius, ar jų derinys, galima nuspręsti remiantis reikalingo oro statiniu paskirstymu (t. y. tūrinio srauto laikiniu paskirstymu tarp minimalaus ir maksimalaus poreikio). Taip pat svarbus yra realus darbinis slėgis, kuris turbininiame kompresoriuje turi didelės įtakos jo reguliavimo sričiai ir reikalingų oro sąnaudų kiekiui. 

Ieškant sprendimo vidaus koncepcijai, nereikia vadovautis atskirais mechanizmais arba technologijomis, o imtis atvirų veiksmų. Pirmenybė teikiama reikalingo oro profilio ir realaus reikalingo slėgio tyrimui. Esmė – vėlesnio mechanizmų junginio eksploatavimą vertinti kaip visumą. „Kaeser Kompressoren“ žino abiejų technologijų, taip pat panardinamųjų ir dinaminių kompresorių privalumus, ir visada siūlo klientui individualiai pritaikytą sprendimą. 

Liuneburgo valymo įrenginys dėl technologijos atvirumo pataikė tiesiai į tikslą ir veiksmingai bei efektyviai atitinka pagal laiką dažniausiai reikalingą oro kiekį, kurį galima tinkamai reguliuoti.

Čia patenkama prie gaminio: