Tikrosios spalvos – rinkitės KAESER ir sutaupykite.
„BASF Coatings“

Tikrosios spalvos – rinkitės KAESER ir sutaupykite.

„BASF Coatings“ dangos su suspausto oro įranga dengiamos patikimiau ir išlieka ilgiau.

„BASF Coatings“ naudojasi modernia suspausto oro pritaikymo koncepcija. Pasaulinė kompanija kuria, gamina ir parduoda platų modernių dažų ir lakų asortimentą su prekės ženklu „Glasurit“.

Chemijos pramonės srityje „BASF Coatings“ Miunchene suspaustas oras yra nepakeičiamas pagalbininkas ne tik dėl saugumo. Patogus ir našus jo tiekimas yra neatsiejama gamybos proceso dalis. Juo varomi didieji maišymo sraigtai, valomi daugiakanaliai klijų paskirstymo konteineriai, tiekiamas degimui reikalingas oras į atliekų deginimo krosnis, varomi pakavimo įrenginiai ir t. t.

Prašome suspausto oro – tik kuo patikimiau ir ekonomiškiau.

įmonės pneumatinei sistemai šiek tiek pasenus iškilo klausimas, kiek būtų tikslinga investuoti į įrangos atnaujinimą. Pirkimų skyriaus direktorius nusprendė pasirinkti suspausto oro tiekimą pagal „Sigma Air Utility“ modulio aptarnavimo sutartį su KAESER KOMPRESSOREN.

Sutartis su „Kaeser“ reiškia, kad suspaustą orą tik pirksime – ir nieko daugiau. Šis sprendimas užtikrino patikimą ir lengvai prognozuojamą ilgalaikį lėšų paskirstymą, o fiksuotos kainos leido tiksliau planuoti biudžetą. Tai reiškia didesnį kaštų skaidrumą. Be to, tikslaus matavimo sistema užtikrina, kad skaičiuojamas tik tas suspausto oro kiekis, kuris buvo iš tiesų panaudotas.

Klientui nebereikės rūpintis investicijomis ir išlaidomis personalo apmokymams – tai didelė finansinė našta! Vietoje to išlaisvinti aktyvai galės būti panaudoti kitoms įmonės veikloms sritims. Aptarnavimo sutartis teikia ir kitą reikšmingą privalumą: fiksuotus kaštus ji paverčia kintamais, ir juos galima balanse tiesiogiai nurašyti kaip eksploatavimo kaštus.

Aptarnavimo sutartis taip pat užtikrina išmanų energijos valdymą.
„BASF Coatings“ dirba našiau su „Kaeser“ sraigtiniais kompresoriais
Freoniniai džiovintuvai „BASF Coatings“ sraigtinių kompresorių pastotėje

Suspausto oro generavimo ir paruošimo sistemos nuoma leido pasiekti teigiamą energijos balansą. O taupymas ir energijos našumas yra neatsiejami vienas nuo kito.

Ypatingą iššūkį „Kaeser“ specialistams šiame kontekste sudarė poreikis visada užtikrinti optimalią pusiausvyrą tarp tiekimo patikimumo ir energijos panaudojimo našumo.

Be sutarto maksimalaus numatyto oro debito, sudarančio 13 305 Nm³/val., su klientu taip pat buvo sutarta, kad per metus bus tiekiama 30 milijonų Nm³ oro už fiksuotą kainą. Be to, faktiškai sunaudotas suspausto oro debitas atsispindi galutinėje kainoje, skaičiuojamoje pagal faktines sąnaudas.

Jei nustatytas savasis energijos tiekimo našumas pranoktų suspausto oro gamybos ir tiekimo komponentų parametrus pagal aptarnavimo sutartyje numatytas vertes, KAESER KOMPRESSOREN taip pat padėtų taupyti kaštus elektros energijai.

Kaip pagerinti energijos naudojimo našumą, mums buvo išties rimtas iššūkis, teigia Dieter Heeren. „BASF Coatings“ ir dabar atidžiai stebi, kiek vertingos energijos ir kam yra sunaudojama. Gamykla per metus gauna 135 000 MWh pirminės energijos elektros srovės ir garo pavidalu.

Rezultatas: energijos valdymo sistema ir aptarnavimo sutartis leido įmonei per metus sutaupyti maždaug 30 000 €.