Naujoji pagal sutartį aptarnaujama „Kaeser Kompressoren“ suspausto oro pastotė įmonei „Werner & Mertz“
„Werner & Mertz“

Suspausto oro tiekimas „Frosch“ gamybos linijoms

„Werner & Mertz“ pasiruošė Industrie 4.0 erai su pagal sutartį su KAESER įrengta suspausto oro tiekimo pastote.

Įmonės pavadinimas – „Werner & Mertz“ – žinomas nedaugeliui, tačiau visi žino jos produktus: „Erdal“ ir „Frosch“. Modernioje įmonėje naudojama itin moderni suspausto oro tiekimo sistema, jau šiandien atitinkanti Industrie 4.0 standartus.

Industrie 4.0 – mašinų ir IT sprendimų tinklas, kuris užtikrina naudą ir klientams, ir gamintojams. Kalbant apie suspausto oro tiekimą, tai yra bendroji itin našios suspausto oro gamybos koncepcija. Ji apima visus planavimo elementus, faktinę sistemos sandarą ir numatomą aptarnavimą bei automatiškai reguliuoja suspausto oro tiekimo galią ir kokybę pagal individualius poreikius, kartu užtikrindama maksimalų oro prieinamumą, įrangos veikimo našumą ir mažiausius įmanomus eksploatavimo kaštus per visą įrangos eksploatavimo laikotarpį.

Saugo aplinką ir žmones

„Werner & Mertz“, kaip produktų buitiniams vartotojams ir profesionalams gamintojai, aplinkos apsauga ir tvarumas nėra mada – tai įmonės tradicija. Laikantis šios filosofijos ne tik gaminami tokių prekių ženklų kaip „Erdal“ ir „Frosch“ produktai: patys įmonės pastatai taip pat buvo suprojektuoti ir pastatyti pagal šį principą ir vėliau įvertinti Tvarios aplinkos apdovanojimu. Visos suspausto oro sistemos atnaujinimas reiškia ne tik tai, kad būtina pakeisti morališkai pasenusius ir nusidėvėjusius komponentus. Tai reiškia, kad atnaujinimas turi padėti taupyti eksploatavimo kaštus. Taigi įmonė ieškojo sprendimo, kuris atitiktų „Werner & Mertz“ įmonės filosofiją ir leistų taupyti lėšas. Buvo pasirinktas „Kaeser Kompressoren“ pasiūlytas koncepcinės sutarties modelis. Pagal sutartį suspausto oro pastotė išlieka įmonės-gamintojos nuosavybė, klientas moka tik už faktiškai sunaudotą suspaustą orą. Sutartis apima visus techninius aspektus, kad suspausto oro tiekimo kaštai būtų vertinami kaip kintami kaštai. Industrie 4.0 standartas „Werner & Mertz“ dar nėra taikomas, tačiau tai jau yra derinama. Tai reiškia, kad suspausto oro pastotė turi atitikti Industrie 4.0 reikalavimus.

Pritaikytas pagal individualius poreikius sprendimas

Kad „Werner & Mertz“ galėtų įdiegti modernią valdymo sistemą suspausto oro įrangai, reikia ne tik paruošti kompiuterinę sistemą, bet ir atlikti visos sistemos analizę atsižvelgiant į visus svarbius vietinės eksploatavimo specifikos veiksnius. Tai yra: veikimo saugumas, energijos taupymas, prieiga prie gamybos ir energijos valdymo sistemos. Įmonė bėgant laikui plėtėsi ir senoji suspausto oro sistema tapo nebeefektyvi ir išskaidyta į skirtingas gamybos vietas. Kadangi senojoje įrangoje nebuvo daviklių sistemos, po to buvo atliktas suspausto oro tiekimo patikrinimas. Ši analizės sistema, kurią paprasta prijungti, 14 dienų stebi esamos sistemos suspausto oro tiekimą ir vartojimą; taip tiekiama išsiaiškinti vartojimo dėsningumus ir silpnąsias senosios sistemos vietas. Kompiuterine programine įranga kompresorių elgsena buvo vizualizuota, atvaizduojant oro sąnaudas, slėgį bei kitas galimas problemas, susijusias su suspausto oro ruošimu; taip buvo įvertintas sistemos veikimas ir pateikta optimizavimo pasiūlymų.

„Werner & Mertz“ pasirinko įrangą pagal sutartį (šiuo atveju tai buvo „Sigma Air Utility“ modulis), pagal kurią įmonė turėjo tik suteikti vietą suspausto oro pastotei pastatyti.

„Kaeser Kompressoren“ suspausto oro pastotė įmonėje „Werner & Merz“
„Werner & Mertz“ suspausto oro pastotė yra įrengta atskirame gerai vėdinamame pastate.
Visiškai suderinama tinkle

Sistemai svarbu ne tik atskiri sumontuoti komponentai, bet ir kad atskiruose kompresoriuose būtų įrengti pramoniniai kompiuteriai. Jais vėliau duomenys bus persiunčiami į aukštesnio lygio valdymo sistemą, pvz., „Sigma Air Manager“ (SAM), kur jie bus kaupiami ir įrangos veikimas bus optimizuojamas priklausomai nuo gamybos situacijos, stebint ir atitinkamai koreguojant oro sunaudojimą ir veiklos apimtis.

Ši suspausto oro sistema taip pat yra valdymo sąsaja, per kurią praeina visi suspausto oro pastotės duomenys. Be visų kompresorių eksploatacinių duomenų, kurie šiuo atveju per „Profibus DP“ magistralę yra persiunčiami toliau į centrinį „Sigma Air Manager“ modulį, kompiuteriai taip pat stebi visos įrangos ir prijungtų periferinių įrenginių, tokių kaip džiovintuvas, kondensato išleidimo mechanizmas ir pan., triktis, veikimo dėsningumus ir veikimo našumą bei visos kompresorių pastotės veikimo aplinkos charakteristikas. Sistemoje duomenys ne tik kaupiami, bet ir prireikus perduodami į esamą operatoriaus valdymo įrangos sistemą ir išvedami per įprastas valdymo sąsajas. Jei operatorius jokios tokios valdymo sistemos nenaudoja, informacija gali būti persiunčiama į tinklo serverį, ir ją galima peržiūrėti įprastame kompiuteryje per naršyklę „Internet Explorer“. Pateikiama tokia informacija kaip oro sąnaudos, energijos sąnaudos, veikiantys kompresoriai, triktys ir kaštai. Jei reikia išjungti įrangą avarinėje situacijoje, tai galima padaryti „Sigma Air Manager“ duomenų sąsajoje. Siekiant užtikrinti optimalų įrangos veikimo našumą, sistema per pasaulinį žiniatinklį taip pat persiunčia duomenis į centrinį „Kaeser“ duomenų centrą.

„Sigma Network“ užtikrina saugumą

Tokie patobulinimai kaip „Sigma Network“ užtikrina papildomą veikimo saugumą. Galingas eterneto tinklas leidžia saugiai ir optimaliai stebėti bei valdyti suspausto oro pastotę taip, kad jos eksploatavimas atitiktų Industrie 4.0 standartą. „Werner & Mertz“ šis komponentas dar nėra įdiegtas, tačiau tai galima padaryti.

Moderni įranga atitinka mūsų reikalavimus: ji taupo energiją, yra naši, lanksti ir reikalauja nedidelės priežiūros.
Günther Heinrichs, „Werner & Mertz“ techninio skyriaus vadovas
Ko reikia, nustato pati sistema

Centrinis gamintojo duomenų centras yra tik visų tolimesnių veiksmų koordinavimo centras. Pavyzdžiui, aptarnavimo struktūrą valdo specialus aptarnavimo modulis. Tarptautinis suspausto oro pastotės gamintojo duomenų centras gauna duomenis iš atitinkamų nacionalinių aptarnavimo centrų. Tai gali būti tokia informacija kaip, pavyzdžiui, avariniu režimu atliekamos vietoje esančių ir pasiruošusių reaguoti į iškvietimą aptarnavimo technikų operacijos.