Kondensato apskaičiavimas

Pasirinkti vienetus

Kaip dešimtainį skyriklį naudokite tašką!

Aplinkos oras

m³/min.
°C
bar
%
n/m³
l/h
1. Kompresorius

cfm
°C
bar
%
n/m³
l/h
2. Sausintuvas

cfm
°C
°C
bar
%
n/m³
l/h
Kondensatas iš viso

l/h
h
l
l