Atnaujinti adreso duomenis / atsisakyti prenumeratos

Iš Jūsų įmonės išėjo darbuotojas? Turime netikslų jūsų adresą? Daugiau pranešimų iš mūsų gauti nebenorėsite? Užpildykite pridedamą atitinkamą formą ir nurodykite, kokiu klausimu į mus kreipiatės.