Patikrinimas – kad būtumėte išties užtikrinti

Priklausomai nuo gaminių ir aptarnavimo intervalų, kuriais KAESER techninės priežiūros tarnybos specialistai atlieka suspausto oro įrangos patikrinimus, priklauso įrangą eksploatuojančių asmenų saugumas ir įrangos veikimo patikimumas.

Patikra: Prieiga per RIFD mikroschemą
Prie įrenginio prieinama per RFID mikroschemą.

  • Pagal patikrinimo sutartį KAESER techninės priežiūros tarnybos technikas patikrins visas funkcines ir apsaugines konstrukcines suspausto oro paruošimo ir apdorojimo įrangos dalis.
  • Kruopšti aptarnavimo procedūrų dokumentacija suteikia saugumo ir leidžia užtikrinti atitiktį nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos direktyvoms. Tai taip pat užtikrina nuolatinį suspausto oro pastočių veikimo patikimumą ir funkcionalumą.
  • Klientas bet kuriuo metu gali nutraukti patikrinimo ir aptarnavimo sutarties galiojimą.
  • Patikros intervalai nustatomi individualiai, remiantis naudotojo poreikiais.

Darbų, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos dengiamos mokant fiksuotą sumą.