Instrukcijos

KAESER KOMPRESSOREN kaip gamintojai ir kaip suspaustos įrangos operatorei galioja privalomos teisinės normos ir direktyvos. Šiame puslapyje išsamiau supažindinsime Jus su atitinkamomis direktyvomis.

REACH

KAESER laikosi Europos Parlamento direktyvos Nr. 1907/2006 dėl Cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, prieinamumo ir apribojimų (REACH) nuostatų.

Pakavimo reikalavimai

KAESER laikosi 2009 m. sausio 1 d. atnaujintos Vokietijos pakavimo reikalavimų direktyvos nuostatų. Ši direktyva reglamentuoja pakuočių naudojimą.

Fluorintų šiltnamių efektą sukeliančių dujų direktyvos

Padėsime Jums geriau suprasti direktyvas, taikomas FCKW principu veikiantiems džiovinimo įrenginiams ir tinkamai pritaikyti jas Jūsų veiklos srityje.