REACH

Informacija apie REACH direktyvos reikalavimus KAESER KOMPRESSOREN

Nuo 2007 m. liepos 1 dienos įsigaliojo Europos Parlamento direktyva Nr. 1907/2006 dėl Cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, prieinamumo ir apribojimų (REACH). Šios direktyvos nuostatų privalo laikytis visi

  • gamintojai,

  • naudotojai ir

  • importuotojai,

dirbantys su cheminėmis medžiagomis ir jų mišiniais. Taikymas ES šalyse

 

Nuo 2010 m. gruodžio 1 dienos chemines medžiagas, kurių ES šalyse

  • pagaminama,

  • pateikiama į rinką ar

  • importuojama

daugiau nei 1000 t per metus, privaloma registruoti.

 

Visos KAESER KOMPRESSOREN gaminiuose naudojamos medžiagos yra tinkamai ir laiku registruojamos.

Naujausią direktyvos versiją visomis ES oficialiomis kalbomis rasite svetainėje https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Koburgas, 2010 m. gruodžio 13 d.

 

Šią informaciją visomis ES oficialiomis kalbomis galite atsisiųsti PDF formatu iš mūsų Atsisiuntimų skilties.